“Sage” มีเสจอยู่ในสวนแล้ว จะตายได้อย่างไรกัน

"Sage" มีเสจอยู่ในสวนแล้ว จะตายได้อย่างไรกัน

สารสกัดจากใบ “Sage” ลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศอังกฤษ เป็นสมุนไพรที่นิยมนำมาปรุงอาหารเป็นเครื่องเทศ ทำให้อาหารมีกลิ่นหอม เป็นสารสกัดจากปัญญาชนประเภทใหม่ซึ่งได้รับการยอมรับทางการแพทย์แล้วว่าช่วยส่งเสริมให้สมองและการทำงานของความรับรู้ ความเข้าใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น     ชาวโรมันถือว่าเสจเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ และมีการจัดพิธีเก็บเกี่ยวให้ โดยเฉพาะ ในปี 1597 เจราร์ด ยอดนักสมุนไพรชาวอังกฤษเขียนไว้ว่า เสจเป็น ‘หนึ่งเดียว’ ที่ดีต่อศีรษะและสมอง ช่วยให้ว่องไว จำได้ดี กล้ามเนื้อแข็งแรง และบรรเทาอาการสั่น มีภาษิตโบราณกล่าวถึงสรรพคุณของเสจว่า ‘มีเสจอยู่ในสวนแล้ว จะตายได้อย่างไรกัน’ ประโยชน์ของ Sage