บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่นและคณะ (ศสช.) เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

คณะทำงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา และคณะทำงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ศสช.) โดยกองบัญชีประชาชาติ เข้าเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด เพื่อศึกษาข้อมูลสถานการณ์และโครงสร้างบริการทางการแพทย์และสุขภาพ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับบริการทางการแพทย์และสุขภาพ ใน “โครงการศึกษาโครงสร้างการผลิตภาคบริการหลังวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” โดยคุณธเนศน์ มนต์สา ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ให้การต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆในฐานะผู้ผลิตสารสกัดสมุนไพรไทย #แน็พไบโอเทค#NAPBIOTEC #สารสกัดสมุนไพร#นาโนเทคโนโลยี

เครื่อง “Falling Film Evaporator” มีดีกว่าที่คุณรู้

เครื่อง Falling Film Evaporator

เครื่อง Falling Film Evaporator เครื่องระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นของเหลวเพื่อทำให้เข้มข้น ใช้อุณหภูมิในการระเหยที่ต่ำที่ 40 องศา – 60 องศา ช่วยรักษาคุณค่าสารสำคัญและประหยัดพลังงาน ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่อง Falling Film Evaporator เช่น น้ำผลไม้เข้มข้น, นมข้น, ยาน้ำหรือสารสกัดสมุนไพรที่ต้องการให้อยู่ในรูปแบบผงเข้มข้น บริษัท แน็พไบโอเทค จำกัด เรามีบริการเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อใช้ในการสกัดพืชสมุนไพร รวมถึงการนำ By-product หรือของเหลือจากกระบวนการผลิต มาแปรรูปได้ในหลาย ๆ รูปแบบ สนใจปรึกษาเราได้เลย