เจาะลึกโรคยอดฮิต “กรดไหลย้อน”

รักษาโรคกรดไหลย้อน สมุนไพรไทย

https://www.napbiotec.io/wp-content/uploads/2023/08/รักษากรดไหลย้อน.mp4 เจาะลึกโรคยอดฮิตของคนวัยทำงาน “กรดไหลย้อนปัญหาร้อนอกของคนวัยทำงาน” กับคุณหมอกาย (ดร.เมธาร์ ศิริวัฒนสาธร) โดยจะมาบอกเล่าถึงสาเหตุและวิธีการรักษาง่าย ๆ ฉบับหมอแผนไทยฯ  — เพราะสมุนไพรไทยไม่ใช้เรื่องไกลตัว — #สารสกัดสมุนไพร #สุขภาพ #สกัดจากธรรมชาติ #แสบร้อนกลางอก #กรดไหลย้อน