บริษัท แน็พ ไบโอเทค ออกงานแสดงสินค้าในงานจีน-อาเซียน

บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัดร่วมกับ บริษัท เนเจอร์ อโกร โปรดักซ์ จำกัด ออกงานแสดงสินค้าในงานจีน-อาเซียน หรือ China–ASEAN Expo (CAEXPO) ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณ เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเอง กว่างซีจ้วง ประเทศจีน โดยการจัดงานนี้แสดงถึงการที่ไทยจะได้ประโยชน์จากระเบียงการค้า ILSTC ที่ระบบคมนาคมสะดวกทั้งบก น้ำ อากาศ เพื่อขยายการส่งออกสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีน ในงานดังกล่าว บริษัทฯได้นำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสมุนไพรไทย ที่ผ่านเทคโนโลยีการสกัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ด้วยกระบวนการนาโนเทคโนโลยี ไปร่วมแสดงสินค้าในงานนี้ด้วย #สารสกัด#พืชและสมุนไพรไทย #์Nano#Encapsulation #NAPBIOTEC#NatureAgroProducts

เข้าร่วมงานเสวนา โครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย รุ่นที่ 6

วันที่ 13 กันยายน 2566 บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด ร่วมกับ บริษัท เนเจอร์ อโกร โปรดักซ์ จำกัด เข้าร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสร้างแบรนด์ ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในโครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย รุ่นที่ 6 และรับมอบประกาศนีบัตรจาก นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในงานดังกล่าว NAP BIOTEC นำเสนอนวัตกรรมการสกัดพืชและสมุนไพรไทย โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมและเพิ่มคุณภาพของสารสกัดด้วยนาโนเทคโนโลยี และนำไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างแบรนด์ส่งออก ตามแนวคิดการทำธุรกิจแบบ BCG ออกมาเป็น #ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจในแบรนด์#ALDAMEX และ #NATRAX มุ่งเน้นตลาดส่งออกต่างประเทศ โดย NAP BIOTEC มีเป้าหมายในการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรไทย

ร่วมเปิดตัวพันธมิตรและผลิตภัณฑ์ คลอโรฟิลล์จากอัลฟัลฟ่าภายใต้ลิขสิทธิ์ของ DeSouza’s

ผู้ผลิตคลอโรฟิลล์จากอัลฟัลฟ่าภายใต้ลิขสิทธิ์ของ DeSouza's

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด ร่วมเปิดตัวพันธมิตรและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามกรีนเลเจ้นด์ จำกัด โดยแน็พไบโอเทคเป็นผู้ผลิตคลอโรฟิลล์จากอัลฟัลฟ่าภายใต้ลิขสิทธิ์ของ DeSouza’s ประเทศสหรัฐอเมริกา ในแบรนด์ SGL แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ #NAPBIOTEC#SiamGreenLegend#SGL#DeSouza#Chlorophyll#Alfalfa#Extract

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่นและคณะ (ศสช.) เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

คณะทำงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา และคณะทำงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ศสช.) โดยกองบัญชีประชาชาติ เข้าเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด เพื่อศึกษาข้อมูลสถานการณ์และโครงสร้างบริการทางการแพทย์และสุขภาพ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับบริการทางการแพทย์และสุขภาพ ใน “โครงการศึกษาโครงสร้างการผลิตภาคบริการหลังวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” โดยคุณธเนศน์ มนต์สา ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ให้การต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆในฐานะผู้ผลิตสารสกัดสมุนไพรไทย #แน็พไบโอเทค#NAPBIOTEC #สารสกัดสมุนไพร#นาโนเทคโนโลยี

บูธแสดงสินค้า “สุดยอดแบรนด์ไทย (TOP THAI BRAND 2023)”

ออกบูธแสดงสินค้า สุดยอดแบรนด์ไทย - NAPBiotec

บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด ผู้ผลิตสินค้าจากสารสกัดพืชและสมุนไพรไทยร่วมกับ บริษัท เนเจอร์ อโกร โปรดักซ์ ออกบูธแสดงสินค้า “สุดยอดแบรนด์ไทย (TOP THAI BRAND 2023)” ณ นครคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 16-20 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00-21.00 น. วันเจรจาธุรกิจ วันที่ 16 สิงหาคม 2566 วันจำหน่ายปลีก วันที่ 17-20 สิงหาคม 2566 ในงานดังกล่าว บริษัท เนเจอร์ อโกร โปรดักซ์ จำกัด ได้ส่งนวัตกรรมสารสกัดไพลนาโน ในรูปแบบผลิตภัณฑ์สเปรย์ “VITE-PLAI HERBAL” (วิตอี-ไพล เฮอร์เบิแอนด์วิตามินอี) อวดสรรพคุณที่โดดเด่นในเรื่องลดอาการปวดเมื่อย ออฟฟิศซินโดรม ลดอาการชาในผู้ป่วยเบาหวาน ฯ สเปรย์ไพลนาโนอีมัลชั่น ดูดซึมง่าย ออกฤทธิ์ไว กลิ่นไม่แรง […]

NAP Biotec ร่วมออกบูธแสดงสินค้าค้าและนวัตกรรมการสกัดพืชและสมุนไพรไทย

“บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด” ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมออกบูธแสดงสินค้าค้าและนวัตกรรมการสกัดพืชและสมุนไพรไทย ในงาน #เกษตรภาคใต้ครั้งที่29 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2566 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงานดังกล่าว “คุณธเนศน์ มนต์สา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด และในฐานะศิษย์เก่าสาขาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานด้วย #แน็พไบโอเทค#NAPBIOTEC #สารสกัดสมุนไพร#นาโนเทคโนโลยี

NAP Biotec ได้เข้าร่วมการออกบูธในส่วนของ Herbal Pavilion โดยงาน “CPHI 2023”

CPHI South East Asia 2023 – NAP Biotec ร่วมการออกบูธในส่วนของ Herbal Pavilion โดยงาน “CPHI” เป็นงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมด้านอุตสาหกรรมการยาและสารสกัดครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เข้าเยี่ยมชม “แน็พ ไบโอเทค” (NAP Biotec)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด” (ป.ป.ส.) และ “สถาบันสำรวจและควบคุมพืชเสพติด” เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานเกี่ยวกับพืชกระท่อมของ “แน็พ ไบโอเทค” (NAP BIOTEC) https://www.napbiotec.io/wp-content/uploads/2023/07/ปปส-NAP-Biotec.mp4 ป.ป.ส ได้มอบแนวทางในการส่งออก สารสกัดกระท่อม และผลิตภัณฑ์จากกระท่อม พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมโรงงานสกัดพืชและสมุนไพรไทยของ บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด (NAP BIOTEC)

แน็พ ไบโอเทค (NAP Biotec) ร่วมออกบูธงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

มหกรรมสมุนไพรครั้งที่ 20 ยกระดับกระท่อมไทย ไปสู่นวัตกรรมสารสกัดจากกระท่อม เพื่อประโยชน์ในเชิงสุขภาพ https://www.napbiotec.io/wp-content/uploads/2023/07/NAP-Biotec-งานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติ.mp4 แน็พ ไบโอเทค (NAP BIOTEC) ร่วมออกบูธนำเสนอสินค้านวัตกรรมจากสารสกัดกระท่อม ร่วมกับ “Karaboon Pavillion” ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ณ อิมแพค เมืองทองธานี สนใจสารสกัดคุณภาพ และผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ติดต่อ คุณเจี๊ยบ (Sales OEM) Tel : 092-412-8444 Email : pariyakorn.wam@napbiotec.io

บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด ได้ร่วมออกบูธ สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย

งานประชุมสามัญประจำปี-2566-สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 NAP BIOTEC ได้ร่วมออกบูธ ในงานประชุมสามัญประจำปี 2566 สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย (ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย) ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ฮอลล์ 4 ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย NAP BIOTEC ได้จัดแสดงสารสกัด เพื่อชูเทคโนโลยีในการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีเทคโนโลยีการห่อหุ้มสารสำคัญในรูปแบบ Nanoencapsulation เพื่อให้สารสกัดมีความคงตัวสูง ดูดซึมสู่ร่างกายได้ไวและที่สำคัญ Nanoencapsulation ช่วยทำให้สามารถส่งสารสำคัญไปยังเป้าหมายที่ต้องการให้ดูดซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้ NAP BIOTEC มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย ใช้แล้วเห็นผล สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคได้อย่างแน่นอน ในงาน นายธเนศน์ มนต์สา ผู้ก่อตั้งบริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด (NAP BIOTEC)ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการร้านยา รวมไปถึงบริษัทห้างร้านต่างๆที่สนใจในเทคโนโลยีการสกัด โดยพระเอกของงานในการจัดแสดงครั้งนี้คือ สารสกัดที่ได้จากการสกัดใบกระท่อม โรงงานเราผลิตสารสกัด ส่งออก-นำเข้าสินค้าและวัตถุดิบธรรมชาติที่มีคุณภาพจากทั่วโลก สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับบริการรับจ้างสกัดสมุนไพรไทย และผลิตสินค้า พร้อมยื่นขอ […]